07/07/1627, 23

07/07/1627, 23

23 De gecommitteerden die namens HHM in conferentie zijn geweest met de ambassadeurs van Frankrijk en Engeland tot een vergelijk over de onenigheid tussen beide koninkrijken, doen rapport. Beide heren zijn bereid tot een oplossing maar zij hebben hiertoe geen voorstellen gedaan. Carleton heeft uitvoerig de oorzaak van alle onenigheid uitgelegd.
HHM machtigen de gecommitteerden een nadere conferentie met de ambassadeurs te houden en oplossingen aan te reiken, opdat onderhandelingen op gang komen. De kwestie zal tevens aan Soranzo worden voorgelegd zodat hij zich hiertoe eveneens kan inzetten. Tevens zal abt Escailla worden ingelicht om vanwege zijn kennis van de situatie aan het Franse hof te vernemen wat hij denkt dat er dient te gebeuren.