07/07/1627, 5

07/07/1627, 5

5 Steven Preston1, geappointeerd luitenant in de compagnie van kapitein Steven Bronfielt, verzoekt zijn traktement van 21 gld. per 42 dagen niet zoals nu in Leeuwarden, maar in Middelburg betaald te krijgen. Daar wordt hem nog een ander appointement van 31 gld. betaald. Telkens als Z.Exc. ten strijde trekt wil Preston hem vergezellen, zonder bij zijn compagnie te moeten blijven.
Inzake het eerste punt verwijzen HHM Preston naar Zeeland en Friesland en wat betreft het tweede naar Z.Exc.

1 In S.G. 51 is 'Willem' doorgehaald en vervangen door 'Steven'.