07/07/1627, 6

07/07/1627, 6

6 Bernt Rogge, verminkt soldaat in de compagnie van kapitein Johan van den Cloester, krijgt eenmalig 12 gld.