08/07/1627, 9

08/07/1627, 9

9 De RvS adviseert baron Ketteler een lijst van levensmiddelen tegen Bosch' licent toe te staan.
HHM gaan akkoord. Hij mag het volgende tegen Bosch' licent en onder cautie naar Oijen brengen: twee last rogge of tarwe, zes okshoofden wijn, een ton boter, driehonderd pond kanterkaas, honderdvijftig pond Edammer kaas, tweehonderd pond stokvis, twee tonnen haring, acht mud zout om boter en beesten mee te zouten, tien pond rijst, zes kinnetjes zeep, een ton teer, een halve ton teen, achthonderd ton turf, driehonderd planken van dennenhout, honderd sparren, voor 150 gld. aan specerijen en banketwaren, voor 300 gld. zijdenstoffen en voor 400 gld. wollen laken.