08/07/1627, 12

08/07/1627, 12

12 Wegens het verzoek van dr. Pynacker om voorschrijven aan de steden Lübeck en Emden opdat hij van hen terugbetaling van het door hem voorgeschoten geld in verband met de vrijlating van hun gevangenen in Barbarije [Marokko] mag krijgen, wordt in plaats van Feith Hendrick van Eck gecommitteerd.