08/07/1627, 13

08/07/1627, 13

13 Er worden twee brieven besproken die door Johan Agelius, geheimraad van de administrator van Maagdenburg en diens resident bij de koning van Denemarken, aan Z.Exc. zijn geschreven. Hierin wordt sterk aangedrongen op de betaling van 16.850 rijksdaalder.
HHM blijven desondanks bij hun eerder besluit.