08/07/1627, 14

08/07/1627, 14

14 De gecommitteerden tot onderzoek van de geschillen tussen Groningen en de Ommelanden doen rapport. Zij hebben de diverse gedeputeerden langdurig over de verschillende punten gehoord en hun stukken gelezen. Tevens hebben zij beide partijen afzonderlijk gevraagd of zij een oplossing weten en zo niet, of zij dan akkoord gaan met een beslissing van HHM. De stad heeft toegezegd de beslissing van HHM af te wachten. De Ommelanden zijn nog in afwachting van enige gedeputeerden, die uiterlijk binnen twee dagen en misschien al vandaag hier zullen aankomen. Zij vragen om uitstel, evenzeer omdat deze gedeputeerden de door de stad gevraagde volmacht meebrengen.
HHM houden de zaak nog enige tijd in beraad omdat meerdere van de in deze zaak gecommitteerde heren ook naar het leger zijn afgevaardigd. Het landsbelang vereist dat zij hun reis na het vertrek van Z.Exc. niet langer uitstellen. In de tussentijd moet het beleid van de provincie Groningen gewoon voortgaan, conform de resoluties van 8 feb. en 23 maart. Aangaande de ingediende geschilpunten zullen beide partijen nochtans in hun rechten gehandhaafd blijven.