08/07/1627, 3

08/07/1627, 3

3 Ontvanger-generaal Doublet verschijnt ter vergadering. In opdracht van de RvS overhandigt hij een brief van de gedeputeerden van het Kwartier van de Veluwe , waarin verzocht wordt Dibbet van Uchelen van geld te voorzien om de trekpaarden te betalen die gebruikt moeten worden om de schepen te verplaatsen.
De RvS moet de ontvanger van de konvooien en licenten in Arnhem hiertoe wat geld laten lenen. De ontvanger moet dit uit de eerste ontvangst van zijn kantoor weer aflossen.