09/07/1627, 8

09/07/1627, 8

8 De heren van Holland nemen de op 17 aug. 1626 geschreven brief van Couwenhoven, consul in Marseille, mee.