09/07/1627, 2

09/07/1627, 2

2 Omdat hun andere gedeputeerden zijn aangekomen, hebben de heren van de Ommelanden nader gesproken over het gisteren door de gecommitteerden van HHM gedane voorstel. Zij verzoeken HHM nu de geschillen met Groningen af te handelen door er een uitspraak over te doen.
HHM vragen zich af of zij wel voldoende in staat zijn om de geschillen tot ieders tevredenheid op te lossen. Zij achten zichzelf hiertoe niet in staat vanwege de toestand van het land, die een langer uitstel van de gedeputeerden naar het leger niet toelaat. Daarom blijven HHM bij hun gisteren genomen resolutie. Er wordt bij de partijen serieus aangedrongen op onderlinge afdoening van hun geschillen. Indien dit niet mogelijk is, dan zullen HHM die voor het einde van het jaar door bemiddeling of een uitspraak afhandelen.