10/07/1627, 10

10/07/1627, 10

10 Over het verzoek van Abraham Janssen Palm zijn ordonnantie van de Admiraliteit te Rotterdam te mogen omzetten in obligaties vragen HHM advies aan het College.