10/07/1627, 11

10/07/1627, 11

11 De Kleefse raden verzoeken d.d. Emmerik 1 juli de eis van de RvS om hout te leveren voor de palissaden niet te hoeven nakomen.
HHM laten de Raad hierover besluiten.