10/07/1627, 12

10/07/1627, 12

12 HHM laten de RvS besluiten over een verzoek van Jason Bilant1 om betaling van een ruiterloon, dat hij krachtens resolutie van 6 sept. 1625 nog tegoed heeft. Daarbij is hem een dubbel loon toegezegd, terwijl hij slechts een enkel traktement heeft gekregen.

1 In de marge van S.G. 52 en 3186 is ook Blaubeen vermeld.