10/07/1627, 15

10/07/1627, 15

15 De heer van Brederode verzoekt een geschikt schip te mogen hebben van de Admiraliteit te Rotterdam .
HHM vragen hierover advies aan het College.