10/07/1627, 20

10/07/1627, 20

20 De Gedeputeerde Staten van Utrecht berichten d.d. 26 juni hun quote in het subsidie voor de Admiraliteiten over 1625 te hebben betaald. Ook proberen zij geld te vinden voor de betaling van alle door Utrecht verschuldigde subsidies aan de Admiraliteiten.
HHM nemen geen verder besluit hierover.