10/07/1627, 21

10/07/1627, 21

21 Kapitein Jan Comwel verzoekt zes koetspaarden voor de graaf van Mongommeri, kamerling van Engeland, te mogen uitvoeren. Ook vraagt hij verlof aan voor twee soldaten van diens compagnie, te weten Louis Paine en Thomas Hartley, om de paarden over te brengen.
HHM bepalen dat de uitvoer van paarden naar Engeland is toegestaan, maar dat de soldaten hun compagnie niet mogen verlaten.