10/07/1627, 22

10/07/1627, 22

22 Bericht wordt dat de zaak van generaal Nispen uit drie punten bestaat:
I Een declaratie van verschillende hier ontboden personen, die daarvoor nog niet zijn betaald.
HHM achten het redelijk dat deze personen worden betaald. Daartoe zullen Antwerpen en thesaurier-generaal De Bie de declaratie afhandelen.
II Een generale declaratie waarin de bovengenoemde bijzondere is opgenomen. Deze is opgesteld om ter verrekening aan de partijen te geven.
Culenborch stelt voor het geleide van de in zijn stad Culemborg aanwezige Carpentier op te zeggen, als HHM dit willen. HHM vragen de rentmeester van de graaf om Carpentier te zeggen de declaratie te betalen, omdat anders zijn geleide zal worden opgezegd.
III Vanwege zijn grote inspanningen vraagt Nispen om een verering.
Een besluit hierover wordt uitgesteld.