10/07/1627, 23

10/07/1627, 23

23 Eck, Schagen en Schaffer berichten nader te hebben gesproken met de afgevaardigden van Dordrecht en van de WIC over de verdeling van het kapitaal van de Compagnie. Er zijn twee voorstellen gedaan: voor elke door die van Dordrecht uit te keren 100.000 gld. mogen zij een bewindhebber in de andere Kamers aanstellen of zij krijgen op last van de Heren Negentien voordeel bij de equipage. Die van Dordrecht zullen over beide voorstellen berichten.