10/07/1627, 24

10/07/1627, 24

24 Georg Friedrich markgraaf van Baden, verzoekt vanuit zijn hoofdkwartier te Boizenburg d.d. 8 juni over de door hem voorgestelde, maar ook door de koning van Bohemen aanbevolen afleidingsmanoeuvre, een speciale resolutie te nemen.
HHM antwoorden de zaak in overweging te nemen wanneer zij hebben vernomen dat ook de koningen van Frankrijk en Engeland daarover hebben besloten.