10/07/1627, 4

10/07/1627, 4

4 Schagen en Aelberts berichten inzake het rekest van Boudewijn de Man c.s. de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteit te Rotterdam gehoord te hebben.
HHM besluiten dat de procedure tegen het opgebrachte schip mag worden voortgezet. De fiscaal wordt verboden een eis tegen de kapitein te doen voordat HHM nader over de zaak hebben besloten. De kapitein mag zonder enig beletsel zijn versie van de verovering van het schip verdedigen. De goederen mogen niet worden overgedragen aan anderen.