13/07/1627, 1

13/07/1627, 1

1 Sebastiaen Bolleman, oud-burgemeester van Schiedam, verzoekt ontvanger Van IJck te gelasten hem zijn obligatie met rente te betalen, conform eerdere resolutie.
HHM gelasten de ontvanger de suppliant tevreden te stellen, tenzij hij redenen heeft dit niet te doen. In dat geval dient hij HHM te berichten met het oog op een nadere resolutie.