13/07/1627, 11

13/07/1627, 11

11 De met admiraal Reael meegevaren schepen, waarvan het scheepsvolk moet worden betaald, zijn teruggekeerd.
Aangezien van de in 1626 toegezegde 600.000 gld. voor de equipage van de voor de Engelse vloot bestemde schepen slechts van 200.000 gld. decharge is verleend, wordt nu van de resterende 400.000 gld. decharge afgezonden.