13/07/1627, 12

13/07/1627, 12

12 Eck en Broersema doen rapport van de door de Generaliteitsrekenkamer geroyeerde posten in de rekeningen van de Admiraliteit in Friesland over 1624 en 1625.
Eck en Broersema moeten enkele leden van de Rekenkamer vragen waarom deze zijn geroyeerd.