13/07/1627, 13

13/07/1627, 13

13 Carleton verzoekt gecommitteerden voor een conferentie in de namiddag.
HHM zullen hieraan gevolg geven.