13/07/1627, 14

13/07/1627, 14

14 Een brief van Berck d.d. Livorno 21 juni behoeft geen resolutie.