13/07/1627, 18

13/07/1627, 18

18 HHM ontbieden secretaris Huigens. Hij dient de RvS mee te delen de waardgelders, waar die compleet zijn, te monsteren en te betalen.