13/07/1627, 19

13/07/1627, 19

19 Aangezien de landgraaf van Hessen nog niets heeft gedaan ter voldoening van de 50.000 gld. d.d. 7 juli 1625 op krediet van de Gecommitteerde Raden van Holland voor hem geleend, verzoeken HHM de heren van Holland nog voor een half jaar hun krediet te willen aanhouden. Van de te betalen rente zal ordonnantie op ontvanger-generaal Doublet worden verstrekt.