13/07/1627, 20

13/07/1627, 20

20 Gemeld wordt dat maarschalk Mordiaen is gearresteerd. Hij is hier gekomen om op commissie van de koning van Denemarken naar Engeland te gaan en heeft brieven voor HHM bij zich, die hij bij terugkomst zal inleveren. Mordiaen beroept zich erop als publiek persoon niet gegijzeld te mogen worden en verzoekt HHM om hulp.
HHM sturen griffier Goch naar het huis van Mordiaen. Hij moet het document opeisen waaruit blijkt dat de maarschalk een publiek persoon is.