14/07/1627, 1

14/07/1627, 1

1 Griffier Goch bericht dat Mordiaen hem drie gesloten brieven van de koning van Denemarken heeft getoond: één aan de koning van Engeland, één aan de hertog van Buckingham en één aan HHM waarvoor hij nog geen last heeft deze te overhandigen.
HHM ontbieden de griffier van het Hof. Zij zeggen hem Mordiaen als een publiek persoon te beschouwen en daarom vragen zij zijn arrest op te heffen. Niettemin zal iemand gecommitteerd worden om tussen hem en de arrestant een vergelijk te treffen.