14/07/1627, 13

14/07/1627, 13

13 De Admiraliteit te Amsterdam schrijft d.d. 13 juli dat enkele op commissie van Z.Exc. ter vrije nering in zee gegane kapiteins tevens een commissie van Engeland proberen te krijgen. Omdat dit grote gevolgen kan hebben, verzoekt zij maatregelen hiertegen.
De heren van Holland nemen de brief mee om deze aan hun principalen te geven.