14/07/1627, 14

14/07/1627, 14

14 De Schotse predikant Georgius Clercq verzoekt twee of drie maanden naar zijn vaderland te mogen gaan.
De Engelse predikant Walther Whytstonne verzoekt 200 gld. te mogen ontvangen wegens drie jaar dienst zonder enig traktement.
De RvS mag over beide verzoeken beslissen.