14/07/1627, 16

14/07/1627, 16

16 Conform resolutie van gisteren is de brief van de Admiraliteit te Rotterdam d.d. 8 juni gelezen. Het jacht waarop Jan Marinussen thans kapitein is, wordt door HHM, Z.Exc., de RvS en andere Colleges tot transport van hun gedeputeerden gebruikt. Het schip is slechts vernoemd naar de graaf Culenborch.
Aangezien dit schip in dienst van het land gebruikt wordt en de Admiraliteit het niet overbodig acht, laten HHM het schip op dezelfde wijze gebruiken.