14/07/1627, 17

14/07/1627, 17

17 Naar aanleiding van het verzoek van de pachters van de konvooien en licenten schrijven HHM aan het stadsbestuur van Rotterdam. Dat moet de kraankinderen gelasten bij eed de waarheid te vertellen over wat hun door de pachters zal worden voorgelegd.
Op het aangeven van de pachters dat in Zeeland vrije paspoorten worden verstrekt, schrijven HHM de Admiraliteit zich hiervan in navolging van de resolutie van 4 nov. 1626 te onthouden.
Tevens dient de Admiraliteit de pachters het geld uit te betalen dat elk College maandelijks volgens repartitie moet verstrekken, alsmede hun aandeel in het uit de boetes toegewezen geld.