14/07/1627, 8

14/07/1627, 8

8 De Gecommitteerde Raden in het Noorderkwartier berichten d.d. 7 juli dat de door Compaen opgebrachte goederen moeten worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaars.
HHM gaan hiermee akkoord. Aangaande de overige goederen moet het College het recht van het land in acht nemen.