14/07/1627, 9

14/07/1627, 9

9 De Admiraliteit te Rotterdam adviseert over het op 10 juli in handen gekregen rekest van Abraham Janssen Palm. Palm heeft recht op een obligatie met de gebruikelijke rente sinds 17 okt. 1626 over vier verjaarde ordonnanties, die hij het College die dag getoond heeft.
HHM geven het rekest voor behandeling aan de gisteren wegens de leveranciers van de Admiraliteit aangestelde heren.