15/07/1627, 1

15/07/1627, 1

1 Secretaris Huigens dient een brief met enkele stukken in van Veltriel d.d. Emden 29 juni. Hierin meldt deze dat de graaf van Oost-Friesland op 28 juni door die van Emden is ingehuldigd.
Hiervan wordt kopie gestuurd aan de gedeputeerden te velde, ter bespreking met Z.Exc. Eveneens wordt hun geschreven over de mededeling van de president dat ene Visscher uit Brussel in Oost-Friesland zou zijn geweest om locaties te bezichtigen waar schepen kunnen in- en uitlopen. De vijand zou deze plaatsen willen inlijven en versterken.