15/07/1627, 12

15/07/1627, 12

12 Broersema heeft vernomen dat de gedeputeerden van Groningen zonder afgifte van hun receuil zijn vertrokken. Hij verzoekt hun te schrijven de stukken op te sturen en stelt opnieuw voor de documentatie van de Ommelanden in te leveren.
HHM laten het hierbij. Broersema mag zelf beslissen of hij de verzameling stukken indient.