15/07/1627, 13

15/07/1627, 13

13 De Admiraliteit in Zeeland schrijft d.d. Middelburg 7 juli dat het geteerde want in Amsterdam wordt verlicent volgens het gewicht van het witte want. Dit is anders dan in Middelburg, zodat het College vraagt om te regelen dat er eenparigheid komt.
HHM vragen de Admiraliteit te Amsterdam om eenparigheid aan te houden. Ook willen zij weten waarom het College het anders doet.