15/07/1627, 15

15/07/1627, 15

15 Winant de Keiser, voormalig consul in Algiers, vraagt ter vergadering of zijn rapport mondeling of schriftelijk moet worden gedaan.
HHM gelasten hem dit schriftelijk te doen.