15/07/1627, 16

15/07/1627, 16

16 De Bewindhebbers van de Kamer Amsterdam van de WIC antwoorden op de brief van HHM d.d. 7 juli. Aangaande de vrijlating van gevangenen kunnen zij niet zonder advies en instemming van de overige Kamers beslissen. Zij hebben die daarom een kopie van het traktaat gestuurd voor advies, waarna HHM nader zullen worden bericht.
HHM wachten dit af.