15/07/1627, 17

15/07/1627, 17

17 Het conform resolutie van 10 juli opgestelde concept van het antwoord aan de markgraaf van Baden is gelezen en vastgesteld.