15/07/1627, 18

15/07/1627, 18

18 Enkele gedeputeerden van de Admiraliteit te Rotterdam verschijnen ter vergadering. Zij klagen opnieuw over het geldgebrek van hun College en verzoeken subsidie te krijgen of toestemming tot die tijd absent te mogen zijn. Zij brengen diverse punten ter sprake, waarvan hun verzocht is die op schrift te stellen.