15/07/1627, 5

15/07/1627, 5

5 Simon Ghim, koopman in Amsterdam, verzoekt ieder kwartaal voor 4.000 gld. aan laken, karsaaien, baaien en andere stoffen naar Xanten en Bocholt te mogen brengen.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.