15/07/1627, 7

15/07/1627, 7

7 Geraert Thins, burger van Dordrecht, verzoekt gedurende enkele jaren de vrije invoer van honderdduizend pond koper en honderdduizend pond kalmijn, evenals anderen die hier nieuwe fabrieken hebben opgericht.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.