16/07/1627, 3

16/07/1627, 3

3 Didem, commandant te Emmerik, verzoekt onafgebroken een geschikt schip en schipper in dienst te mogen houden om de wachten op de schans bij Emmerik [Emmerich] en de nieuw gemaakte redoutes regelmatig te inspecteren. Ook wil hij zijn voorraad vrij uit deze landen halen.
HHM wijzen dit af.