17/07/1627, 10

17/07/1627, 10

10 De RvS adviseert schriftelijk over het rekest van Jacob Gosens, Hendrick Paep en Pieter Rimborch om enkele levensmiddelen naar Kalkar te mogen brengen. Neutralen is toegestaan tegen Bosch' licent en onder cautie levensmiddelen uit te voeren, maar omdat de vijand zich in de omgeving ophoudt wordt het niet raadzaam gevonden met het verzoek in te stemmen.
HHM wijzen het verzoek voor deze keer af. Om bovenstaande redenen zullen daarnaast de licentmeesters te Nijmegen, Arnhem, Grave, Gennep, Emmerik en Rees worden geschreven. Zij moeten neutralen die volgens een lijst en met toestemming mogen uitvoeren tot nader order geen levensmiddelen laten doorvoeren.