22/07/1627, 1

22/07/1627, 1

1 Nicolaes Adriaenssen, schipper te Haarlem, en diens medereders van de bij Duinkerke genomen boeier De Fortuin, verzoeken restitutie. Het schip is verkocht aan een schipper uit Norden, die ermee in de Republiek is gekomen.
HHM geven het rekest aan de Admiraliteit in het Noorderkwartier om erover te besluiten conform de regels van het land.