23/07/1627, 4

23/07/1627, 4

4 Cornelis van Eck en Jan van Eck verzoeken hun stenen, die in Heel in de Bommelerwaard worden gebakken, aan weerskanten ter markt te mogen brengen.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.