24/07/1627, 3

24/07/1627, 3

3 De RvS adviseert dat het op 20 juli gedane verzoek van die van Bokhoven in strijd is met het retorsieplakkaat en daarom dient te worden afgewezen.
HHM gaan hiermee akkoord.