24/07/1627, 1

24/07/1627, 1

1 HHM laten de Admiraliteit te Rotterdam een algehele staat maken wat de leveranciers van Rotterdam nog tegoed hebben. Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen leveranties aan de Admiraliteit en aan de kapiteins en naar jaar. Na onderzoek van de staat kan nader worden besloten.